Περιστατικά Ιατρείου

1. Αισθητική αποκατάσταση άνω γνάθου με ζιρκόνια

 

2. Αποκατάσταση με εμφυτεύματα

 

3. Ολική αποκατάσταση με εμφυτεύματα

 

4. Ενδοδοντικές θεραπείες

 
 
 

5. Διόρθωση στρεβλοφυίας με τοποθέτηση ζιρκονίων

 

6. Διόρθωση αισθητικής ζώνης με τοποθέτηση ζιρκονίων

 

7. Τοποθέτηση ζιρκονίου

 
 
 
 

8. Αποκατάσταση άνω γνάθου με εμφυτεύματα

 

9. Όψη ολοκεραμική

 

10. Λεύκανση

 

11. Λεύκανση στο ιατρείο

 
 
 

12. Λεύκανση στο σπίτι

 
 

13. Διόρθωση σχήματος πλαγίων με bonding

 

14. Διόρθωση με bonding

 

15. Αποκατάσταση άνω και κάτω γνάθου με ζιρκόνια

 

16. Αποκατάσταση προσθίων δοντιών με ζιρκόνια

 
 

17. Αποκατάσταση με ζιρκόνια

 
 
 

18. Αισθητικές παρεμβάσεις στην αισθητική ζώνη με όψεις ρητινών μέσα σε μια ώρα

 
 
 
 
 

19. Διόρθωση αραιοδοντίας με bonding σε μία συνεδρία

 

20. Διόρθωση στρεβλοφυίας με bonding σε μία συνεδρία

 
 

21. Αποκατάσταση στοματικής κοιλότητας με μεταλλοκεραμικές αποκαταστάσεις

 
 

22. Αποκατάσταση προσθίων δοντιών με μονολιθικές αποκαταστάσεις

 

23. Διορθώσεις στην αισθητική ζώνη με bonding